موسیقی آنلاین + Somebody That I Used To Know ترجمه آهنگ

Gotye & Kimbra

Somebody That I Used To Know ترجمه آهنگ

[audiotrack title=”Somebody That I Used To Know” songwriter=”َGotye & Kimbra” mp3=https://wiboweb.com/wp-content/uploads/2019/06/4762626154.mp3″” buttontext=”دانلود آهنگ” width=”300″ height=”500″]

Now and then I think of when we were together

 گهگاه به زمانی که با هم بودیم فکر میکنم

Like when you said you felt so happy you could die

 مثل اون موقع که گفتی اینقدر خوشحالی که میتونی بمیری

Told myself that you were right for me

 به خودم گفتم که تو برام مناسبی

But felt so lonely in your company

 ولی در کنارت خیلی حس تنهایی میکردم

But that was love and it’s an ache I still remember

 ولی عاشق بودم و دردناکه که هنوز به یاد میارمش

You can get addicted to a certain kind of sadness

 آدم میتونه به یه جور حس ناراحتی خاص معتاد بشه

Like resignation to the end, always the end

 مثل تسلیم شدن به اینکه بعد از پایان، شروع دوبارهای وجود نداره

So when we found that we could not make sense

 پس وقتی فهمیدیم نمیتونیم به جایی برسیم

Well you said that we would still be friends

 تو گفتی که هنوز هم میتونیم دوست هم باشیم

But I’ll admit that I was glad that it was over

 ولی باید اعتراف کنم خوشحال بودم که ]اون رابطه[ تموم شده

But you didn’t have to cut me off

 اما مجبور نبودی من رو از زندگیت پاک کنی

 Make out like it never happened and that we were nothing

قضیه رو جوری جلوه بدی که انگار هیچ اتفاق نیفتاده و هیچی بینمون نبوده

And I don’t even need your love

 و من حتی به عشقت هم نیازی ندارم

But you treat me like a stranger and that feels so rough

اما تو مثل یه غریبه باهام رفتار میکنی و این خیلی حس افتضاحیه

No you didn’t have to stoop so low

نه، مجبور نبودی که انقدر خودت رو کوچک کنی

 Have your friends collect your records and then change your number

دوستات رو بفرستی تا آلبومهات )وسایلت( رو جمع کنن و ببرن و بعد شماره تلفنت رو عوض کنی

I guess that I don’t need that though

هرچند گمون کنم دیگه بهش نیاز ندارم

 Now you’re just somebody that I used to know

حالا فقط کسی هستی که قبلاً میشناختم

Now and then I think of all the times you screwed me over

گهگاه به تمام دفعاتی فکر میکنم که بهم خیانت کردی

But had me believing it was always something that I’d done

ولی بهم قبولوندی که همیشه تقصیر من بوده

But I don’t wanna live that way

اما دیگه نمیخوام اونطوری زندگی کنم

Reading into every word you say

 تو گفتی که میتونی

You said that you could let it go

راحت بیخیال همه چیز بشی

And I wouldn’t catch you hung up on somebody that you used to know

و من هیچوقت نمیبینم که هنوز درگیر )عاشق( کسی باشی که قبلاً میشناختی

Copied with permission from a telegram channel called Textunes

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن