ترجمه آهنگ Alan Walker - On My Way

ترجمه آهنگ + دانلود موسیقی Alan Walker – On My Way

ترجمه آهنگ Alan Walker – On My Way (Featuring Sabrina Carpenter & Farruko)   دانلود   [Verse 1: Sabrina Carpenter] I’m sorry but من متاسفم ولی Don’t wanna talk, I need a moment before I go نمیخوام حرف بزنم، قبل ازینکه برم نیاز دارم تنها باشم It’s nothing personal این یه چیز شخصی نیستش I…

ترجمه آهنگ Alan Walker & Sophia Somajo - Diamond Heart

ترجمه آهنگ Alan Walker & Sophia Somajo – Diamond Heart

ترجمه آهنگ Alan Walker & Sophia Somajo – Diamond Heart [Verse 1: Sophia Somajo] Hello sweet grief سلام اندوهه شیرین I know you will be the death of me میدونم که تو مرگ من خواهی بود Feel like the morning after ecstasy مثل روزِ بعد از هیجانه I am drowning in an endless sea من…