ترجمه آهنگ و متن Post Malone – Wow

ترجمه آهنگ و متن Post Malone – Wow [Verse 1] Said she tired of little money, need a big boy دختره گفت از پوله کم خسته شده یه پسره بزرگ میخواد Pull up 20 inch blades like I’m Lil’ Troy یه شمشیره ۲۰اینچی در بیار و بگو من تروی کوچولو ام Now it’s everybody flockin’,…