ترجمه آهنگ Ariana Grande - NASA

ترجمه آهنگ + موسیقی آنلاین Ariana Grande – NASA

  ترجمه آهنگ Ariana Grande – NASA آلبوم : thank you, next دانلود [Intro: Shangela Laquifa Wadley] This is one small step for woman این یک قدم کوچک برای زن اسا One giant leap for woman-kind یک جهش بزرگ برای گونه زن [Verse 1] I’d rather be alone tonight ترجیح میدم امشب تنها باشم You…