ترجمه آهنگ Alan Walker & Sophia Somajo - Diamond Heart

ترجمه آهنگ Alan Walker & Sophia Somajo – Diamond Heart

ترجمه آهنگ Alan Walker & Sophia Somajo – Diamond Heart [Verse 1: Sophia Somajo] Hello sweet grief سلام اندوهه شیرین I know you will be the death of me میدونم که تو مرگ من خواهی بود Feel like the morning after ecstasy مثل روزِ بعد از هیجانه I am drowning in an endless sea من…