متن و ترجمه آهنگ ridiculous - ariana grande

متن و ترجمه آهنگ ridiculous – ariana grande + موسیقی آنلاین

متن و ترجمه آهنگ ridiculous – ariana grande سلامممم. موزیک و ترجمه آهنگ ridiculous از ariana grande : [Intro] Black tuxedo کت و شلوار سیاه La-la, la-la, la-la, la ﻻ ﻻ ﻻ ﻻ ﻻ ﻻ La-la, la-dee-da ﻻ ﻻ ﻻ دی دا [Verse 1] This love that I’m feeling این ﻋﺸﻘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ اﺣﺴﺎس ﻣﯿﮑﻨﻢ…