ترجمه اهنگ NAV – Wanted You

سلام به همه عزیزان این اهنگ خییییلی زیباست و نمیشد با وجود همه خستگیم ترجمه اش نکنم ، کلمات رکیک توی این اهنگ بکار رفته و من فقط مترجم اش هستم و خواهشا هیچ قضاوتی نکنید، من فقط مترجم این هنر هستم.. هنر رو باید با دقت و صحیح ترجمه کرد، پس اگر زیر 18…