ترجمه آهنگ Ariana Grande - Bloodline

ترجمه آهنگ + موسیقی آنلاین Ariana Grande – Bloodline

ترجمه آهنگ Ariana Grande – Bloodline   دانلود [Intro: Marjorie Grande] Because I’m trying to do the best I can چون من دارم سعی میکنم بهترینی که میتونم رو انجام بدم And they can’t find something to satisfy me, ugh و اونا نمیتونن چیزی پیدا کنن تا من رو راضی کنن [Verse 1: Ariana Grande]…

ترجمه آهنگ Ariana Grande - Fake Smile

ترجمه آهنگ + موسیقی آنلاین Ariana Grande – Fake Smile

ترجمه آهنگ Ariana Grande – Fake Smile   دانلود [Intro: Wendy Rene] After laughter comes tears After laughter comes tears بعد از خنده، اشک ها میان [Verse 1] Another night, another party, sayin’ hi to everybody شبی دیگر، مهمانی ای دیگر، سلام کردن به همه I’m sorry, it’s time to leave, I gotta leave now…

ترجمه آهنگ Ariana Grande - NASA

ترجمه آهنگ + موسیقی آنلاین Ariana Grande – NASA

  ترجمه آهنگ Ariana Grande – NASA آلبوم : thank you, next دانلود [Intro: Shangela Laquifa Wadley] This is one small step for woman این یک قدم کوچک برای زن اسا One giant leap for woman-kind یک جهش بزرگ برای گونه زن [Verse 1] I’d rather be alone tonight ترجیح میدم امشب تنها باشم You…