google

چیزهایی که درباره گوگل که نمیدانید؟

شاید برای بسیاری از شما دوستان همیشه این سوال مطرح بوده که شرکت بزرگی همانند گوگل در چه فکریست و پس از پروژه های گوگل سرچ و گوگل مپ چه هدفی را دنبال می کند ؟ در این مطلب به سراغ امکانات و سرویس های گوگل می رویم ،به یقین پس از مطالعه این مطلب…