متن و ترجمه ی آهنگ W.A.S.P – Heaven’s Hung In Black

سبک : متال اسم آهنگ به معنی (بهشت در سیاهی اعدام شده)‌ است I can’t take anymore نمیتونم بیشتر از این تحمل کنم I have no more wings دیگه بال پرواز ندارم I can’t take anymore دیگه نمیتونم تحمل کنم The gates of heaven sealed در های بهشت مهر و موم شده [Chorus] Don’t you…

Blackfield - Hello

متن و ترجمه آهنگ Blackfield – Hello

سبک:راک اسم آهنگ به معنی سلام [Intro] Through a different kind of silence میان نوع متفاوتی از سکوت I’m waiting, I’m wasting من منتظرم ٫ دارم حیف و میل میشم Into the road of sadness توی جاده ی ناراحتی I’m walking without you بدون تو قدم میزنم [Chorus] Hello, hello سلام Is it gonna last?…

Metallica - Nothing else matters

ترجمه و متن آهنگ Metallica – Nothing Else Matters

سبک : Power Ballad [Verse 1] So close no matter how far خیلی نزدیک مهم نیست چقدر دور Couldn’t be much more from the Heart نمیتونه بیشتر از فاصله قلب هامون باشه Forever trusting who we are تا ابد کسی که هستیم رو باور دارم And nothing else matters و هیچ چیز دیگه مهم نیست…

FloridaGeorgiaLine - holy

متن و ترجمه آهنگ Florida Georgia Line – H.O.L.Y

سبک : کانتری Holy (نام ترک) به معنی مقدس است When the sun had left and the winter came زمانی که خورشید آسمان را ترک کرده و زمستان آمده And the sky fall to only bring the rain و از آسمان فقط باران میبارد I sat in darkness من در تاریکی نشسته بودم All broken-hearted…

ترجمه آهنگ Meghan Trainor – I’ll be home

[Verse 1] Santa called to make sure I’m prepared بابا نوئل زنگ زد تا مطمئن بشه حاضر شدم He said “Winter love is spreading everywhere” اون گفت عشق زمستونی داره همه جا رو فرا میگیره Summer came and took off with the Spring تابستون اومد و جای بهار رو گرفت So now we start the…