موسیقی آنلاین + Taylor Swift – The Man ترجمه آهنگ

Taylor Swift - The Man

Taylor Swift – The Man ترجمه آهنگ

[audiotrack title=”The Man” songwriter=”َTaylor Swift” mp3=“https://wiboweb.com/wp-content/uploads/2019/09/04-The-Man.mp3” buttontext=”دانلود آهنگ” width=”300″ height=”500″]

I would be cool

(اگه مرد بودم) آدم پیچیده ای میشدم ، آدم باحالی میشدم

They’d say I played the field before I found someone to commit to

(اگه مرد بودم) میگفتن قبل از اینکه شریک زندگیم رو پیدا کنم کلی دختر بلند کردم

And that would be okay For me to do

و هیچ اشکالی هم برام نداشت

Every conquest I had made Would make me more of a boss to you

(اگه مرد بودم) هر پیروزی که کسب میکردم منو بیشتر رو شما مسلط میکرد

I’d be a fearless leader

(اگه مرد بودم) یه رهبر نترس میشدم

I’d be an alpha type

رئیس قبیله میشدم

When everyone believes ya

(تا ببینم) وقتی همه باورت دارن

What’s that like?

چه حسی داره؟

I’m so sick of running As fast as I can

دیگه از فرار کردن با تمام سرعت خسته شدم

Wondering if I’d get there quicker If I was a man

از اینکه از خودم بپرسم اگه مرد بودم سریعتر به مقصد میرسیدم

And I’m so sick of them Coming at me again

از بس منو سوژه میکنن خسته شدم

‘Cause if I was a man Then I’d be the man

چون اگه مرد بودم ، اون وقت آدم حساب میشدم

They’d say I hustled Put in the work

(اگه مرد بودم) میگفتن کاری ام ، سخت کار میکنم

They wouldn’t shake their heads And question how much of this I deserve

(اگه مرد بودم) دیگه سرهاشون رو تکون نمیدادن و لیاقتم رو زیر سوال نمیبردن

What I was wearing, if I was rude

(اگه مرد بودم) لباسی که احیانا از سر گستاخی میپوشیدم

Could all be separated from my good ideas and power moves

با ایده های خوبم و کارهای قویم قاطی نمیشد

And we would toast to me, oh, let the players play

(اگه مرد بودم) به سلامتیم پیکهاشون رو میبردن بالا ، اوه ، میذاشتن پسرا دختربازیشون رو بکنن

I’d be just like Leo, in Saint-Tropez

(اگه مرد بودم) عین لئو تو سن-تروپه میشدم

What’s it like to brag about raking in dollars

پز دادن راجع به پول و پله ی مفت چه حسی داره؟

And getting bitches and models?

وقت گذرانی با جک و ج-نده ها و مدلها چطور؟

And it’s all good if you’re bad

شیطنت های تو هیچ ایرادی ندارن

And it’s okay if you’re mad

و حق داری عصبانی باشی

If I was out flashin’ my dollas

اگه من با پولهام یه چیزی بخرم

I’d be a bitch, not a baller

میشم یه هرزه ، نه یه خود ساخته

They’d paint me out to be bad

ازم یه تصویر بد میسازن

So it’s okay that I’m mad

پس حق دارم که عصبانی باشم

Copied with permission from a telegram channel called Textunes

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن