ترجمه آهنگ + دانلود The Chainsmokers & Bebe Rexha – Call You Mine

ترجمه آهنگ The Chainsmokers & Bebe Rexha – Call You Mine

 

دانلود

[Verse 1]

Two kids with their hearts on fire
دو تا بچه با قلبهایی آتشین
Who’s gonna save us now?
الان کی میخواد نجاتمون بده؟
When we thought that we couldn’t get higher
وقتی فکر میکردیم نمیتونیم از این بالاتر بریم
Things started looking down
همه چیز برعلیهمون برگشته
I look at you and you look at me
من به تو نگاه میکنم و تو به من نگاه میکنی
Like nothing but strangers now
مثل غریبه ها
Two kids with their hearts on fire
دو تا بچه با قلب های آتشینشپن
Don’t let it burn us out
نذار این ما رو بسوزونه

[Pre-Chorus]

Think about what you believe in now
به این فکر کن که الان به چی باور داری
Am I someone you cannot live without?
آیا من کسی هستم که تو نمیتونی بدون اون زندگی کنی؟
‘Cause I know I don’t wanna live without you, yeah
چون من میدونم که نمیخوام بدون تو زندگی کنم، آره
Come on, let’s turn this all around
بیخیال، بیا همه اینا رو تغییر بدیم
Bring it all back to that bar downtown
همه چیز رو برگردونیم به اون بار پایین شهر
When you wouldn’t let me walk out on you, yeah
به زمانی که نمیذاشتی ترکت کنم، آره

[Chorus]

You said, “Hey, whatcha doing for the rest of your life?”
تو گفتی، هی، برای بقیه زندگیت میخوای چیکار کنی؟
And I said, “I don’t even know what I’m doing tonight”
و من گفتم، حتی نمیدونم برای امشب میخوام چیکار کنم
Went from one conversation to your lips on mine
از یک مکالمه رسیدیم به لب های تو روی لبام
And you said, “I never regretted the day that I called you mine”
و تو گفتی، من هیچوقت از روزی که تو رو برای خودم نامیدم پشیمون نشدم
So I call you mine
پس تو رو برای خودمم مینامم

[Post-Chorus]

(Ooh, ah, ooh)
Can I call you mine? (Ooh)
اوه، میتونم بگم تو برای منی؟
And you said, “I never regretted the day that I called you mine”

[Verse 2]

Broke kids running through the city
بچه های دل شکسته (داغون) تو شهر میگردند
Drunk on the subway train
در مترو زیرزمینی مستن
Set free every time you kissed me
هردفعه که میبوسیدیم بهم حس آزادی میداد
We couldn’t feel no pain
هیچ دردی احساس نمیکردم
You looked at me and I looked at you
تو به من نگاه میکردی و من به تو نگاه میکردم
Like we’d never look away
جوری که انگار هیجوقت نگاهمون رو بر نمیگردونیم
Broke kids running through the city
بچه ها داغون تو شهر میگردن
Don’t let the memory fade
نذار خاطره ها محو بشن

[Chorus]

You said, “Hey, whatcha doing for the rest of your life?”
And I said, “I don’t even know what I’m doing tonight”
Went from one conversation to your lips on mine
And you said, “I never regretted the day that I called you mine”
So I call you mine

[Post-Chorus]

(Ooh, ah, ooh)
Can I call you mine? (Ooh)
And you said, “I never regretted the day that I called you mine”

[Bridge]

Think about what you believe in now
Am I someone you cannot live without?
‘Cause I know I don’t wanna live without you, yeah
Come on, let’s turn this all around
Bring it all back to that bar downtown
When you wouldn’t let me walk out on you, yeah

[Chorus]

You said, “Hey, whatcha doing for the rest of your life?”
And I said, “I don’t even know what I’m doing tonight”
Went from one conversation to your lips on mine
And you said, “I never regretted the day that I called you mine”
So I call you mine (Ooh)
And you said, “I never regretted the day that I called you mine”
Can I call you mine? (Ooh, ah, ooh)

[Outro]

Can I call you mine? (Ooh, ah, ooh)
Can I call you mine? (Ooh, ah, ooh)
Can I call you mine?

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن