موسیقی آنلاین +The Heart Wants What It Wants ترجمه آهنگ

Selena Gomez

The Heart Wants What It Wants ترجمه آهنگ

[audiotrack title=”The Heart Wants What It Wants” songwriter=”َSelena Gomez” mp3=“https://wiboweb.com/wp-content/uploads/2019/07/Selena-Gomez-–-The-heart-wants-what-it-want.mp3” buttontext=”دانلود آهنگ” width=”300″ height=”500″]

You got me sippin’ on something

تو باعث شدی یه چیزی رو ذره ذره احساس کنم

I can’t compare to nothing

که نمیتونم با چیز دیگه ای مقایسه بکنم

I’ve ever known, I’m hoping

من همیشه میدونستم ، امید دارم

That after this fever I’ll survive

که بعد از این تب ، نجات پیدا خواهم کرد (چیزیم نمیشه)

I know I’m acting a bit crazy

میدونم که دارم یکم دیوونه بازی در میارم

Strung out, a little bit hazy

مضطرب و عصبیم ، گیج شدم (خودمم نمیدونم چه اتفاقی داره میفته)

Hand over heart, I’m praying

دستم رو قلبمه دارم دعا میکنم

That I’m gonna make it out alive

که از این همه مشکل و دردسر ، زنده بیرون بیام (یه بلایی سر خودم نیارم)

The bed’s getting cold and you’re not here

تخت خواب داره سرد میشه و تو اینجا نیستی (کنارم نیستی)

The future that we hold is so unclear

آینده ای که انتظارش رو داشتیم دیگه واضح و مشخص نیست

But I’m not alive until you call

اما من تا زمانی که تو زنگ نزنی ، زنده نیستم (بدون تو با مرده فرقی ندارم)

And I’ll bet the odds against it all

و من خلاف اینو شرط میبندم (زنگ نخواهی زد)

Save your advice ‘cause I won’t hear

نصیحتت رو نگه دار چون من گوش نخواهم داد

You might be right but I don’t care

ممکنه حق با تو باشه ، اما من اهمیتی نمیدم

There’s a million reasons why I should give you up

میلیون ها دلیل هست که من باید تو رو بیخیال شم

But the heart wants what it wants

اما دل (وقتی) یه چیزی رو بخواد (منطق حالیش نمیشه و کار خودشو میکنه)

You got me scattered in pieces

تو منو به تکه های زیادی خورد کردی

Shining like stars and screaming

در حالی که خودت مثل ستاره ها درخشیدی و به چشم اومدی

Lightning me up like Venus

منو مثل ونوس ، روشن و تابان کردی (مثل ونوس که الهه ی عشق و زیباییه)

But then you disappear and make me wait

اما بعدش ناپدید شدی و من رو منتظر گذاشتی

And every second’s like torture

و هر ثانیه (که بدون تو میگذره) مثل شکنجست

Hell over trip, no more so

حسابی عصبانیم میکنی ، دیگه این وضعیتو نمیخوام

Finding a way to let go

یه راه میخوام پیدا کنم که احساساتمو نسبت به تو از دست بدم

Baby baby no I can’t escape

عزیزم ! عزیزم ! نمیتونم فرار کنم

This is a modern fairytale

این مثل یه داستان افسانه ایه مدرنه

No happy ending

هیچ پایان شادی نداره

Copied with permission from a telegram channel called Textunes

The Heart Wants What It Wants ترجمه آهنگ

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن