ترجمه آهنگ The Weeknd – Blinding Lights

ترجمه آهنگ The Weeknd – Blinding Lights

آخرین بروزرسانی: اردیبهشت 99

ترجمه آهنگ The Weeknd – Blinding Lights

[Intro]
Yeah
آره

[Verse 1]
I’ve been tryna call
داشتم سعی میکردم زنگ بزنم
I’ve been on my own for long enough
مدت طولانی رو به اندازه کافی تنها بودم
Maybe you can show me how to love, maybe
شاید تو بتونی بهم بگی چجوری عاشق بشم، شاید
I’m going through withdrawals
دارم به کمک قرص های میگذرونم
You don’t even have to do too much
نمیخواد زیاد کاری کنی
You can turn me on with just a touch, baby
میتونی با یه لمس منو تحریک کنی، عزیزم

[Pre-Chorus]
I look around and
به اطراف نگاه کردم و
Sin City’s cold and empty (Oh)
شهر گنـاه سرد و خالیه (اوه)
No one’s around to judge me (Oh)
کسی نیست که منو قضاوت کنه (اوه)
I can’t see clearly when you’re gone
وقتی تو میری نمیتونم درست ببینم

[Chorus]
I said, ooh, I’m blinded by the lights
گفتم، اووه، من از [شدت] نور چراغا کور شدم
No, I can’t sleep until I feel your touch
نه، تا لمسم نکنی نمیتونم بخوابم
I said, ooh, I’m drowning in the night
گفتم، اووه، من تو شب غرق شدم
Oh, when I’m like this, you’re the one I trust
اوه، وقتی من این جوری میشم، به تو اعتماد می کنم
Hey, hey, hey
هی، هی، هی

[Verse 2]
I’m running out of time
وقتم داره تموم میشه
‘Cause I can see the sun light up the sky
چون میتونم ببینم که خورشید داره آسمون رو روشن میکنه
So I hit the road in overdrive, baby, oh
پس با ماشین تو حالت «اور درایو» به جاده میزنم، عزیزم، اوه

[Pre-Chorus]
The city’s cold and empty (Oh)
شهر سرد و خالیه (اوه)
No one’s around to judge me (Oh)
کسی نیست که منو قضاوت کنه (اوه)
I can’t see clearly when you’re gone
وقتی تو میری نمیتونم درست ببینم
ترجمه آهنگ The Weeknd – Blinding Lights
[Chorus]
I said, ooh, I’m blinded by the lights
No, I can’t sleep until I feel your touch
I said, ooh, I’m drowning in the night
Oh, when I’m like this, you’re the one I trust

[Bridge]
I’m just calling back to let you know (Back to let you know)
امن فقط دارم بهت زنگ میزنم که بذارم بدونی
I could never say it on the phone (Say it on the phone)
نمیتونم حرفمو پای تلفن بگم (حرفمو پای تلفن بگم)
Will never let you go this time (Ooh)
این دفعه ولت نمی کنم (اووه)

[Chorus]
I said, ooh, I’m blinded by the lights
No, I can’t sleep until I feel your touch
Hey, hey, hey
Hey, hey, hey

[Outro]
I said, ooh, I’m blinded by the lights
No, I can’t sleep until I feel your touch

ترجمه آهنگ The Weeknd – Blinding Lights

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن