ترجمه آهنگ + دانلود موسیقی The Weeknd – Until I Bleed Out

ترجمه آهنگ The Weeknd - Until I Bleed Out

 

ترجمه آهنگ The Weeknd – Until I Bleed Out

[Intro]
I can’t move, I’m so paralyzed
نمیتونم حرکت کنم، فلج شدم
I’m so paralyzed
خیلی فلج شدم
I can’t explain why I’m terrified
نمیتونم توضیح بدم چرا ترسیدم
I’m so terrified
من خیلی ترسیدم

[Pre-Chorus]
Well, I don’t wanna touch the sky no more
خب، من دیگه نمیخوام به آسمون دست بزنم
I just wanna feel the ground when I’m coming down
فقط میخوام وقتی دارم میام پایین زمین رو احساس کنم
It’s been way too long
خیلی طول کشیده
And I don’t even wanna get high no more
و دیگه نمیخوام برم بالا (های شم)
I just want it out of my life
فقط میخوام از زندگیم بره بیرون
Out of my life, out
بیرون از زندگیم، بیرون

[Chorus]
I wanna cut you outta my dreams
میخوام تو رو از رویاهام حذف کنم
‘Til I’m bleeding out
تا زمانی که داره از من خون میره
‘Til I’m bleeding
تا زمانی که دارم خون ریزی میکنم
I wanna cut you outta my mind
میخوام تو رو از ذهنم بیرون کنم
‘Til I’m bleeding out
‘Til I’m bleeding
I wanna cut you outta my dreams
Woah, I’m bleeding out
Girl, I’m bleeding
I wanna cut you outta my mind
‘Cause I’m bleeding out
Oh, I’m bleeding
Girl, I’m bleeding

ترجمه آهنگ The Weeknd – Until I Bleed Out

[Outro]
I keep telling myself I don’t need it
هی به خودم میگم به این نیازی ندارم
I keep telling myself I don’t need it anymore
هی به خودم میگم دیگه به این نیازی ندارم
I keep telling myself I don’t need it anymore
Need it anymore

 

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن