ترجمه آهنگ + دانلود موسیقی Travis Scott – Highest In The Room

ترجمه آهنگ Travis Scott - Highest In The Room

ترجمه آهنگ Travis Scott – Highest In The Room

[Chorus]

I got room
(من اتاق گرفتم (یا یه فضایی دارم
In my fumes (Yeah)
درون دود هابم
She fill my mind up with ideas
اون ذهنمو با ایده ها پر میکنه
I’m the highest in the room (It’s lit)
من توی اتاق بالاتنرینم
(منظورش همون مصرف زیاد مواد مخدره و میگه من نعشه هستم)
Hope I make it outta here (Let’s go)
امیدوارم بتونم از اینجا بیرون ببرمش
ترجمه آهنگ Travis Scott – Highest In The Room

[Verse 1]

She saw my eyes, she know I’m gone (Ah)
اون چشامو که دید فهمیده من رفتم
(فهمیده که از مصرف زیاد مواد تو حالت نرمال نیستم)
I see some things that you might fear
من یه چیزایی میبینم که تو شاید بترسی وقتی ببینی
I’m doing a show, I’ll be back soon (Soon)
قراره که برنامه یا کنسرت داشتم و خیلی زود بر خواهم گشت
That ain’t what she wanna hear (Nah)
اون چیزی نیست اون دلش میخواد بشنوه
Now I got her in my room (Ah)
حالا اون تو اتاقم با منه
Legs wrapped around my beard
پاهاشو دور ریشم پیچیده شده
Got the fastest car, it zoom (Skrrt)
پر سرعت ماشینو دارم خیلی سرعت داره
(منظور از زوم همون صدای ماشینه وقتی با سرعت خیلی زیاد رد میشه)
Hope we make it outta here (Ah)
امیدوارم بتونیم از اینجا بیرون ببریمش
When I’m with you, I feel alive
وقتی من با تو ام حس میکنه زنده ام
You say you love me, don’t you lie (Yeah)
تو گفتی عاشق من هستی و دروغ نمیگی
Won’t cross my heart, don’t wanna die
از قلب من رد نشو نمیخوام بمیرم
Keep the pistol on my side (Yeah)
تنفگو نزدیک من نگه دار
(اشاره به ایجاد درگیری یا شلیک کردن)

[Chorus]

Case it’s fumes (Smoke)
She fill my mind up with ideas (Straight up)
I’m the highest in the room (It’s lit)
Hope I make it outta here (Let’s go, yeah)

[Verse 2]

We ain’t stressin’ ’bout the loot (Yeah)
ما درمورد پول و ثروت هیچ استرسی نداریم
My block made of quesoria
محله من از پنیر درست شده
(معنی اون کلمه اسپانیایی میشه پنیر)
This not the molly, this the boot
اینا قرص مالی نیست ماریجواناست
( همون اکستازی molly)
Ain’t no comin’ back from here
از اینجا دیگ کسی برنمیگرده
Live the life of La Familia
زندگی کن در خانواده ترویس
(لقب ترویس La Flame)
It’s so much gang that I can’t see ya (Yeah)
خیلی از کارهای خطرناک و خلاف رو من نمیتونم ببینم
Turn it up ’til they can’t hear (We can’t)
روشنش کن تا موقعی که نتونن بشنون دیگ
Runnin’, runnin’ ’round for the thrill
این دوروبر میچرخیم برای کار های هیجانی
(فک کنم منظورش همون درگیری و یا شلیک کردن اینجور داستاناست)
Yeah, dawg, dawg, ’round my real (Gang)
اره داش داش دورم زیاده
(منظورش اینه همه باهم رفیقیم و به هم اعتماد داریم)
Raw, raw, I been pourin’ to the real (Drank)
لین داشتم میریختم به صورت واقعی
Nah, nah, nah, they not back of the VIP (In the VIP)
نه نه نه اونا پشت وی ای پی نیستن
Gorgeous, baby keep me hard as steel
جذاب دوست دخترم منو به فولاد تبدیل میکنه
Ah, this my life, I did not choose
اه این زندگی منه من انتخاب نکردم
Uh, been on this since we was kids
تو این کار بودیم از موقعی که بچه بودیم
We gon’ stay on top and break the rules
من قراره بالا وایسیم و قانونارو بشکنیم
Uh, I fill my mind up with ideas

[Chorus]

Case it’s fumes (Smoke)
She fill my mind up with ideas (Straight up)
I’m the highest in the room (It’s lit)
Hope I make it outta here (Let’s go, yeah)

[Outro]

I’m the highest, you might got the Midas
من بالاترینم تو شاید تو موفقیشت ها و بهترین هارو داری
Touch, what the vibe is? And my bitch the vibiest, yeah
لمس کن حسش چیه ؟ و دوست دختر من پر از حسه
Everyone excited, everything I do is exciting, yeah
همه هیجان زده شدند کاری که من میکنم هیجان بر انگیزه
Play with the giants, little bit too extravagant, yeah
با غول ها بازی میکنم ذره ای بسیار عجیب
Down at night, everyone feel my vibe, yeah
تو دل شب همه منو درک میکنن
In the broad day, everyone hypnotizing, yeah
تو روز روشن همه هیپنوتیزم شدن
I don’t hate, everyone takes the cake, yeah
من متنفر نیستم همه موفق و برنده میشن

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن