ترجمه آهنگ + دانلود موسیقی zayn – Sour Diesel

ترجمه آهنگ zayn - Sour Diesel

ترجمه آهنگ zayn – Sour Diesel

 

 

دانلود

[Verse 1]

Walks in the place, hands on her waist

اطراف راه میره، دستاش روی کمرشه

Gun on her thigh, big shooter game

اسلحه اش رو رانش هس، بازی تیرانداز بزرگ

She did this before, murdered to gain

اون قبلا این کارو کرده ، قاتل شده که منفعت کنه

Promised her ma she won’t kill again

به مادرش قول داده بود دیگه نمیکشه

[Pre-Chorus]

She got it and she knows she got it

اون گرفتتش و میدونه که گرفتتش

I’m takin’ off like a rocket

من مثل یه موشک بلند شدم

Spaceship, so high I can’t stop it

سفینه فضایی، خیلی بالاست من نمیتونم متوقفش کنم

Like sour diesel

(مثل سور دیزل (نوعی ماده روان گردان

I can’t stop the feelin’

من نمیتونم احساساتمو کنترل کنم

Can’t stop your feet, no

نمیتونم پاهاتو نگه دارم ،نه

‘Feels like I dreamin

احساس میکنم تو رویام

Didn’t feel it seep in

نمیتونم نگهش دارم

She burn, she burn, she burn

اون میسوزه،اون میسوزه،اون میسوزه

[Chorus]

Like sour diesel

(مثل سور دیزل (نوعی ماده روان گردان

I can’t stop the feelin’

نمیتونم احساسم رو متوقف کنم

Can’t stop your feet, no

نمیتونم پاهاتو(احساستو) متوقف کنم،نه

Like a sour diesel

(مثل سور دیزل (نوعی ماده روان گردان

(She burn, she burn, she burn)

اون آتیش میگیره

Yeah, she burn, she burn

آره،اون میسوزه ،اون میسوزه

Like sour diesel

(مثل سور دیزل (نوعی ماده روان گردان

[Verse 2]

Lips on her face, back in the place

 لب هام روی صورتشه ، برگشتیم به وضع قبلیمون

Legs in the air, all dirty again

پاها تو هواس ، دوباره کارای کثیف میکنیم

Smokin’ some more, I’m in her space

بيشتر ميكشم و من توى فضاى اونم

She touches me there, then I do it again

اون منو لمس ميكنه و منم همون كار رو دوباره ميكنم

[Pre-Chorus]

She got it and she knows she got it

اون گرفتتش و میدونه که گرفتتش

I’m takin’ off like a rocket

منم مثل یه موشک بلند میشم

Spaceship, so high I can’t stop it

سفینه فضایی،انقدر بالاست که نمیتونم متوقفش کنم

[Chorus]

Like a sour diesel

(مثل سور دیزل (نوعی ماده روان گردان

(She burn, she burn, she burn)

اون آتیش میگیره

Like a sour diesel

(مثل سور دیزل (نوعی ماده روان گردان

(She burn, she burn, she burn)

اون میسوزه

I can’t stop the feelin’, no (she burn, she burn, she burn)

(نمیتونم احساساتت رو متوفف کنم نه (اون میسوزه،اون میسوزه،اون میسوزه

Can’t stop your feet, no

نمیتونم پاهاتو نگه دارم ،نه

Like a sour diesel

(مثل سور دیزل (نوعی ماده روان گردان

(She burn, she burn, she burn)

اون میسوزه

Yeah, she burn, she burn

آره، اون میسوزه

Like sour diesel

(مثل سور دیزل (نوعی ماده روان گردان

(She burn, she burn, she burn)

اون میسوزه

Feels like the heat, yeah

احساسی مثل گرم بودن ،اره

When the flame is here (she burn, she burn, she burn)

(وقتی شلعه اینجاس(اون میسوزه،اون میسوزه،اون میسوزه

I can’t stop the heat, yeah

نمیتونم گرماتو کم کنم

Can’t stop the feet

نمیتونم پاهات رو نگه دارم

(She burn, she burn, she burn)

اون میسوزه

Like a sour diesel

(مثل سور دیزل (نوعی ماده روان گردان

Can’t stop the feelin’, oh (she burn, she burn, she burn)

(نمیتونم این احساس رو متوقف کنم،اوه(اون میسوزه،اون میسوزه،اون میسوزه

No I can’t stop

نه نمیتونم متوقف کنم

‘Cause it’s burnin’ all around you

(چون داره دور تو می‌سوزه (یعنی اطرافت رو هم به آتیش کشیدی و من نمیتونم نزدیک بشم

I’m so glad I found you

من خیلی خوشحالم که پیدات کردم

[Bridge]

‘Cause it’s burnin’ all around you

چون داره دور تو می‌سوزه

I’m so glad I found you

من خیلی خوشحالم که پیدات کردم

Woo, yeah, yeah

وو،آره،آره

[Chorus]

Yeah! Like sour diesel

(مثل سور دیزل (نوعی ماده روان گردان

(She burn, she burn, she burn)

اون آتیش میگیره

Like sour diesel

(مثل سور دیزل (نوعی ماده روان گردان

(She burn, she burn, she burn)

اون آتیش میگیره

Like a sour diesel

(مثل سور دیزل (نوعی ماده روان گردان

Ooh, yeah (she burn, she burn, she burn)

(اوه،آره(اون میسوزه ،اون میسوزه

I can’t stop the feelin’

نمیتونم حسم رو متوقف کنم

Yeah, sour diesel, wow

(مثل سور دیزل (نوعی ماده روان گردان

Like sour diesel

(مثل سور دیزل (نوعی ماده روان گردان

She burn

اون میسوزه


 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن